Nieuws

Nieuws

Verkeershinder door werk aan de Erasmusweg

Verkeershinder door werk aan de Erasmusweg

De gemeente Den Haag vernieuwt tussen 11 maart 2019 en medio 2020 de Erasmusweg. Tijdens de werkzaamheden is telkens een deel van de Erasmusweg
afgesloten voor al het verkeer. Het werk zorgt voor verkeershinder en wegafsluitingen.

Planning
Om de hinder te beperken, gebeurt het werk in delen:

  • Van 11 maart tot 26 augustus 2019 is de Erasmusweg dicht tussen de Loevesteinlaan en de Moerweg.
  • Van 26 augustus tot januari 2020 is de Erasmusweg dicht tussen de Moerweg en de Troelstrakade.
  • Van januari tot medio 2020 is de Erasmusweg dicht tussen de Loevesteinlaan en de Beresteinlaan. De plannen voor dit gedeelte van de Erasmusweg zijn nog in ontwikkeling.

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer rond de Erasmusweg omgeleid. Elektronische routeborden langs de weg geven altijd de snelste route aan. De snelste route kan dus per keer verschillen. Kijk voor de  omleidingsroutes op www.denhaag.nl/erasmusweg.

Ga voorbereid op weg
Op denhaag.nl/erasmusweg vindt u een routekaart met actuele reistijden.

Met de app ‘Erasmusweg’ heeft u altijd actuele routeinformatie op uw mobiele telefoon. Ook ontvangt u met deze app een melding bij onverwachte hinder op de omleidingsroutes.

Probeer buiten de spits te rijden als dat kan.

  • Laat als het kan de auto staan en neem de fiets of het openbaar vervoer.
  • Trams en bussen blijven de normale routes rijden.
  • Er zijn goede tramverbindingen tussen Den Haag centrum en Delft (lijn 1), Wateringen (lijn 16), Rijswijk (lijn 17), Vrederust (lijn 9) of de Uithof (lijn 4).
  • Parkeer uw auto bij een P+R-terrein en leg het laatst stuk af met het openbaar vervoer of de (deel)fiets.
  • Op de fiets wordt u parallel aan de Erasmusweg omgeleid. De extra reistijd is daardoor beperkt.
  • Reist u naar Den Haag vanaf Delft, het Westland of verder? Parkeer uw auto bij P+R de Uithof of Hoornwijck en leg het laatste stuk af met het openbaar vervoer of de (deel)fiets.

Meer weten?
Blijf op de hoogte en stel uw vragen via:

Website:                              www.denhaag.nl/erasmusweg

E-mail:                                 erasmusweg@denhaag.nl

WhatsApp:                           06 – 30 87 74 89

Facebook:                            www.facebook.com/erasmusweg070

Twitter:                                 www.twitter.com/erasmusweg070

App:                                     Erasmusweg (voor iOS en Android)