Nieuws

Nieuws

Oplevering Sportcampus Zuiderpark

De bouw van de Sportcampus is in een vergevorderd stadium. De buitenkant van het complex is nagenoeg klaar. Momenteel wordt gewerkt aan de afwerking van de sportzalen en de aanleg van technische installaties, een substantieel onderdeel van het bouwproject. Naar verwachting in het vroege voorjaar van 2017 is het gebouw gereed.

Oorspronkelijk stond de oplevering gepland voor december 2016. De toekomstige gebruikers van Sportcampus Zuiderpark, De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en de gemeente Den Haag kunnen het gebouw later betrekken dan was voorzien. De gevolgen van de latere oplevering worden nu door hen in kaart gebracht.